ขั้นตอนการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน
1. คลิกที่เมนู Create new account ( บล็อคชื่อ User login ด้านขวามือ)
2. กรอกรายละเอียดตามภาพด้านล่าง
3. เมื่อคลิกที่ปุ่ม Create new account ระบบจะแสดงรายละเอียด
ตามภาพด้านล่าง
4. เช็ค E-mail ที่กรอกข้อมูลไว้ตามข้อ 2 จะมีจดหมายแจ้งจากระบบ
รายละเอียด ตามภาพด้านล่าง
 
5. เมื่อได้รับการอนุมัติระบบจะส่ง E-mail กลับมา แจ้งให้คุณยืนยันการใช้งาน
โดยให้คลิกตามลิงค์ด้านล่าง
 
6. ให้คลิกที่ปุ่ม Login เพื่อเข้าไปตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานในครั้งถัดไป
 
7. ตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน และในระบบสามารถใส่รูปภาพประจำตัวได้
 
8. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก ระบบจะแสดงข้อความตามภาพด้านล่าง
9. จบขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน คุณสามารถใช้ User name และ Password
ในการ Login เข้าใช้งานระบบในครั้งถัดไป