เมนูการทำงานของระบบ
เมนูการทำงานของระบบ โดยทั่วไปมี 6 เมนู ตามภาพด้านล่าง
1. Home คือ หน้าแรกของเวปไซต์ประกอบด้วยบล็อคต่างๆ
2. About Us เกี่ยวกับรายละเอียดของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ นโยบายของบริษัท
รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ฯลฯ
3. Service Center ข้อมูลศูนย์บริการสาขาต่างๆ ของบริษัท
4. Information เกี่ยวกับข้อมูลการรับประกันสินค้า
5. Contact Us เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแผนที่ของบริษัท
6. Help แนะนำการใช้งานของระบบ
 
 
เมนูการทำงาน สำหรับผู้สมัครสมาชิก มี 9 เมนู ตามภาพด้านล่าง
ตอนเข้าใช้งานให้ใส่ User Name และ Password ตามที่สมัครไว้ใน บล็อค User Login
จะมีเมนูการทำงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 เมนู คือ
1. Customer Service เกี่ยวกับระบบการแจ้งงานต่างๆ ผ่านทางเวปไซต์
2. Service Admin สามารถดูข้อมูลในระบบการแจ้งงานต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้ง
3. Download จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการติดตั้ง การใช้งานสินค้าต่างๆ ให้ดาวน์โหลด