บล็อค Navigation 
คุณสามารถที่จะเข้าไปโพสต์ข้อมูลต่างๆ ตามหัวข้อที่กำหนด โดยคลิกที่
ลิงค์ Forums ในบล็อค Navigation แต่คุณต้องมี User Name และ Password เพื่อใช้สิทธิ์ในการโพสต์ข้อความต่างๆ