บล็อค Who's Online
คุณสามารถดูรายละเอียดว่าปัจจุบันมีใครออนไลน์อยู่บ้าง จากบล็อคด้านบนแสดงว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน 1 User ชื่อ pha