รายละเอียดการรับประกันสินค้า
 รายการสินค้า ข้อมูลระยะเวลาการรับประกัน(ปี)
 

 

ลำดับ

 

ฉากกั้นอาบน้ำ

Slide+Spirit Curve+Squre+Svelte Sphere+Roller

 

หลังหมดรับประกัน(ซื้อใหม่)

 

รายละเอียดการรับประกัน

ลูกค้าทั่วไป โครงการเชิงพาณิชย์ โครงการบ้านคอนโด ลูกค้าทั่วไป โครงการเชิงพาณิชย์ โครงการบ้านคอนโด ลูกค้าทั่วไป โครงการเชิงพาณิชย์ โครงการบ้านคอนโด
1 เฟรมอะลูมิเนียม ตู้มาตรฐาน5/Design7(ฟรีค่าแรง5ปี)
5/7 1 5/7 2 1 2 - - - 1 สีเฟรมเปลี่ยน ลอกล่อน สีพอง
2 แผ่นอะคริลิค 3 1 3 - - - - - - 1 บานโก่ง การหดตัวของแผ่นอะคริลิค(ยกเว้นรอยขีดข่วน)
3 กระจก Temper
- - - - - - - - - 1 ไม่รับประกัน/ยกเว้นกระจก Temper ตามมาตรฐาน
4 อุปกรณ์ยางกันกระเด็น+ยางใต้บาน+ยางครอบบาน
1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 การฉีกขาดจากการใช้งานปกติ
5 ลูกล้อ+เชือก ตู้มาตรฐาน5/Design7(ฟรีค่าแรง5ปี) 5/7 2 5/7 2 1 2 2 2 2  1 ลูกปืนล้อแตก เกลียวเสีย+เชือกขาด
6 อุปกรณ์ Fitting คาน บานพับ ตัวยึดกระจก+น๊อตสกูบานเปลือย - - - - - - 3 1-3 3  1 อุปกรณ์ Fitting ของบานเปลือยทั้งหมดเป็น Stainless
7 บานตก,บานหลุด(ฟรีค่าแรง5ปี) 5/7  2 5/7 2 1 2 3 1-3 3  1 เกิดจากอุปกรณ์ Fitting ไม่อยู่ในสภาพปกติ(จากการใช้งานปกติ)
8 ซิลิโคน - - - - - - - - - - ไม่มีการรับประกัน
<<BACK