รายละเอียดการรับประกันสินค้า
 รายการสินค้า ข้อมูลระยะเวลาการรับประกัน(ปี)
 
ลำดับ กระจกเงาและกระจกรุ่นอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าทั่วไป โครงการเชิงพาณิชย์ โครงการบ้านคอนโด งานซ่อม หลังหมดรับประกัน(ซื้อใหม่) รายละเอียดการรับประกัน
1 เพลทหลุด 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 เพลทแขวนกระจกหลุดจากการใช้งานปกติ
2 ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 ทำงานผิดปกติจากมาตรฐาน
3 หลอดไฟ 1 - 1 ตามเวลาประกัน 1 เปิดระบบไฟไม่ติด
4 แผ่นกระจก - - - - - ไม่รับประกันการขึ้นสนิมหลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว
5 ชั้นอะคริลิค 1 - 1 ตามเวลาประกัน 1 ไม่แตกลายงา
<<BACK