รายละเอียดการรับประกันสินค้า
 รายการสินค้า ข้อมูลระยะเวลาการรับประกัน(ปี)
 
ลำดับ กลุ่มสุขภัณฑ์ Ceramic ลูกค้าทั่วไป โครงการเชิงพาณิชย์ โครงการบ้านคอนโด งานซ่อม หลังหมดรับประกัน(ซื้อใหม่) รายละเอียดการรับประกัน
1 พื้นผิว Ceramic 20 20 20 ตามเวลาประกัน 1 การรวมตัวและการแตกร้าวด้านใน/ด้านนอก
2 ฝานั่งรอง 1 1 1 -  -  -
  -สีเปลี่ยน /เหลือง/ถลอกเป็นรอย - - - - -  -
  -แตกหัก/ชำรุด/อันเนื่องจากกการใช้งานปกติ 1  1 1 ตามเวลาประกัน 1 ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
3 อุปกรณ์ Fluch 2 1 1 ตามเวลาประกัน 1 ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
4 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 การทำงานผิดปกติจากมาตรฐาน
5 หลอด LED 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 การทำงานผิดปกติจากมาตรฐาน
หมายเหตุ : การรับประกันเริ่มนับตั้งแต่วันที่เซ็นต์เอกสารรับสินค้า
<<BACK