รายละเอียดการรับประกันสินค้า
 รายการสินค้า ข้อมูลระยะเวลาการรับประกัน(ปี)
 
ลำดับ I-Rain ลูกค้าทั่วไป โครงการเชิงพาณิชย์ โครงการบ้านคอนโด งานซ่อม หลังหมดรับประกัน(ซื้อใหม่) รายละเอียดการรับประกัน
1 พื้นผิวอะคริลิค I-Rain
- - - ตามเวลาประกัน 1 สีไม่เปลี่ยน
2 พื้นผิวฝักบัวและอุปกรณ์อื่นที่ชุบโครเมี่ยม 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 ผิวไม่ลอกแตกลายงา/เป็นสนิม
3 วาล์ว Mixer Diverter ฝักบัว สายฝักบัว
1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 การรั่วซึม/แตก หัก
4 เซรามิกส์วาล์ว 5 1 5 ตามเวลาประกัน 1 การรั่วซึมของเซรามิกส์วาล์ว
5 ชุด Control ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 การทำงานผิดปกติจากมาตรฐาน
  -กล่องควบคุมระบบน้ำ 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 การทำงานผิดปกติจากมาตรฐาน
  -กล่องควบคุมระบบไฟ 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 การทำงานผิดปกติจากมาตรฐาน
  -หลอดไฟ LED 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 การทำงานผิดปกติจากมาตรฐาน
  -Solenoild ควบคุมน้ำ 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 การทำงานผิดปกติจากมาตรฐาน
  -ชุด Touch Switch 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 ระบบสัมผัสไม่ทำงาน
6 สายถัก/สายยางสปริง ข้อต่อทางน้ำทุกจุด 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 การรั่วซึม/แตก หัก
7 อุปกรณ์ Shelf Ceramic 1 1 1 ตามเวลาประกัน 1 ไม่แตกร้าว(จากการใช้งานปกติ)
8 อุปกรณ์ Fitting ต่างๆ - - - ตามเวลาประกัน 1 ไม่รับประกัน
<<BACK