อ่างอาบน้ำ ANGEL

WATERFALL BATHTUB SERIES

  • Angel อ่างอาบน้ำล้น
  • Angel อ่างอาบน้ำล้น

ANGEL Waterfall Series

180 x 130 x 50 cm.

8 Flora Whirlpool Jets

24 Airpool Jets

Waterfall Spout

Neck Jet

Bath Handle

Water Capacity 470 Litres

I-SPA 7 System

8 Flora Whirlpool Jets

20 Magic Jets

Top