• รางวัลและสินค้าใหม่

    รางวัลระดับโลก และ สินค้าสำหรับห้องน้ำ ที่มีการออกแบบที่ใหม่

  • การแสดงสินค้า และ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

    พบกับ นวัตกรรม การออกแบบ, เทคโนโลยี และการใช้งาน สำหรับ ห้องน้ำเอกสิทธิ์เฉพาะท่าน

  • การส่งเสริมการขาย

    การส่งเสริมการขาย และ เอกสิทธิ์พิเศษ