อ่างอาบน้ำ EMOTION 2 / DESIRE

FREESTAND BATHTUB SERIES

  • EMOTION อ่างอาบน้ำ แบบลอยตัว
  • EMOTION อ่างอาบน้ำ แบบลอยตัว
  • EMOTION อ่างอาบน้ำ แบบลอยตัว

EMOTION 2 Freestand Series

180 x 80 x 42 cm.

Height 57 cm.

6 Standard Whirlpool Jets

16 Airpool Jets

Water Capacity 260 Litres


DESIRE Freestand Series

170 x 80 x 42 cm.

Height 57 cm.

6 Standard Whirlpool Jets

16 Airpool Jets

Water Capacity 250 Litres

Top